Profil działalności
Głównymi aktywami grupy kapitałowej Netmedia S.A. są spółki prowadzące sprzedaż usług turystycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych

Więcej
Misja
Misją Netmedia S.A. jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój działalności operacyjnej prowadzonej w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej
Więcej
Strategia
Ogólną strategią Netmedia S.A. jest wspieranie spółek zależnych oraz stowarzyszonych w jak najszybszym oraz jak najefektywniejszym rozwoju ich działalności operacyjnej
Więcej

Publikacja wyników za 3 kwartał 2018

16.11.2018
Opublikowany został raport okresowy Netmedia S.A. za 3 kwartał 2018 roku pokazujący solidny wzrost skali działalności i dochodowości biznesów wchodzących w skład grupy kapitałowej.
Więcej

Wyniki za I półrocze 2018

28.09.2018
Netmedia S.A. opublikowała raport okresowy za I półrocze 2018 roku i po raz kolejny pokazała bardzo dobre wyniki finansowe świadczące o dynamicznym wzroście swoich biznesów.
Więcej

Ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki

28.02.2018
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dnia 28 lutego 2018 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu oferty zakupu akcji Spółki („Oferta”) w granicach i na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. w...
Więcej
Notowanie:
Portfolio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
  •  
  •