Profil działalności
Głównymi aktywami grupy kapitałowej Netmedia S.A. są spółki prowadzące sprzedaż usług turystycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych

Więcej
Misja
Misją Netmedia S.A. jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój działalności operacyjnej prowadzonej w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej
Więcej
Strategia
Ogólną strategią Netmedia S.A. jest wspieranie spółek zależnych oraz stowarzyszonych w jak najszybszym oraz jak najefektywniejszym rozwoju ich działalności operacyjnej
Więcej

Połączenie Netmedia S.A. z eTravel S.A.

09.01.2020
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do KRS połączenia następujących spółek handlowych: eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al....
Więcej

Połączenie Netmedia S.A. z eTravel S.A.

04.11.2019
Dnia 4 listopada 2019 r. ogłoszony został Plan Połączenia spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000394089) ze spółką Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000259747).
Więcej

Wycofanie akcji Netmedia S.A. z obrotu na GPW

18.07.2019
W dniu 18 czerwca 2019 r. akcje Netmedia S.A. zostały wycofane z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej
Notowanie:
Portfolio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
  •  
  •