Profil działalności
Głównymi aktywami grupy kapitałowej Netmedia S.A. są spółki prowadzące sprzedaż usług turystycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych

Misja
Misją Netmedia S.A. jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój działalności operacyjnej prowadzonej w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej
Strategia
Ogólną strategią Netmedia S.A. jest wspieranie spółek zależnych oraz stowarzyszonych w jak najszybszym oraz jak najefektywniejszym rozwoju ich działalności operacyjnej
Netmedia S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, została wycofana z obrotu na rynku regulowanym. Decyzja ta weszła w życie 18 czerwca 2019 r..

Następcą prawnym Netmedia S.A. jest eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000394089).

eTravel S.A. jest teraz kontynuatorem działalności Netmedia S.A. i działa na rynku usług turystycznych, wykorzystując zaawansowane technologie informatyczne.
Portfolio
 
  •  
  •  
  •